Default Header Image

Acte normative

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
Ordine ale Ministerului Educației și Cercetării
 
Documente elaborate în cadrul Departamentului
 
Regulamente privind organizarea studiilor superioare de licență, integrate, de master

Regulament privind inițiere, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în USMF

Regulation on the initiation approval monitoring and periodical assessment of study programs at SUMPh

Regulament de organizare a studiilor superioare de licență și integrate

Regulation on the organization of higher licentiate education and integrated higher

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master (ciclul II) în USMF

Metodologia de acumulare a minimumului curricular în ciclul II, studii superioare de master la un alt domeniu în cadrul USMF

Regulament cu privire la organizarea și realizarea evaluării finale a studiilor superioare de licență și integrate în cadrul USMF

Regulation on the organization of the graduation examination of integrated higher education at SUMPh

Regulament cu privire la examenul de absolvire programul de studii superioare integrate Farmacie

Regulation on the organization and conduct of the Graduation Examination of integrated higher education Pharmacy

Regulament cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licență/lucrării de absolvire în USMF

Regulation on the development and defense of the licentiate thesis / graduation thesis at Nicolae Testemitanu University

Model scriere teză de licență/lucrare absolvire (DOC_ROM)  

Sample writing licentiate thesis/ graduation thesis (DOC-ENG)

Regulament cu privire la elaborarea și susținerea tezei de master în USMF

Model scriere teză de master (DOC_ROM)

Regulamentul antiplagiat al IP USMF 

Metodologia de organizare și realizare a Examenului clinic structurat obiectiv (OSCE) în cadrul USMF

Methodology for the organization and conduct of the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) at University

Metodologia de organizare și realizare a Examenului de absolvire IDP

Methodology of organization and conduct of the IDP graduation examination

Regulamentul privind organizarea și realizarea evaluării academice in USMF

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților în USMF

Regulation  on otganization and conduct of internships for students of SUMPh

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului practic de licență programul de studii Farmacie

Regulation of the bachelor internship for the integrated in the study program Pharmacy

 
Modele de acte