Default Header Image

Comisii de asigurare a calității și evaluare curriculară

Regulament de organizare si activitate a Comisiei de asigurare a calitatii si evaluare curriculară la nivel de facultate în USMF

Regulation on organization and activity of the Quality Assurance and Curricular Assessment Commission in SUMPh


Aprobată prin decizia Consiliului Facultății de Medicină, proces verbal  nr. 1 din 29.09.2023

 
Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în MEDICINĂ

 Aprobată prin decizia Consiliului Facultății de Farmacie, proces verbal  nr. 1 din 10.10.2023

 
Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în FARMACIE

Aprobată prin decizia Consiliului Facultății de Stomatologie, proces verbal  nr. 1 din 24.09.2023

 
 Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în STOMATOLOGIE