Default Header Image

Consiliul de Management al Calității

Ordinul nr. 285-1A din 06.09.2017

Nr. d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

 1.  

Ababii Ion

președinte al Consiliului, rector, dr. hab. șt. med., prof. univ., Academician al AȘM

 1.  

Cernețchi Olga

vicepreședinte al Consiliului, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Adauji Stela

Secretar responsabil, șef Secție Managementul calității academice, dr. șt. farm., conf. univ.

 1.  

Boitan Raisa

Secretar, metodist coordonator

 1.  

Cemortan Igor

prorector pentru calitate și evaluare academică, doctor în științe biologice, conf. univ.

 1.  

Tagadiuc Olga

prorector pentru studii de doctorat, director Școala doctorală în domeniul Științe medicale, dr. hab. șt. med., conf. univ.

 1.  

Ceban Emil

prorector pentru activitate clinică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Rojnoveanu Gheorghe

prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Gavriliuc Mihail

prorector pentru studenți internaționali, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Revenco Valeriu

prorector pentru educație postuniversitară, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Suman Serghei

prorector pentru probleme sociale și educație, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Stratulat Silvia

șef Departament Didactic și Management Academic, dr. șt. med., conf. univ.

 1.  

Galbur Oleg

șef Departament Resurse umane, dr. șt. med., conf. univ.

 1.  

Badan Vladislav

șef Departament Educație Continuă în Medicină și Farmacie

 1.  

Iurco Olga

șef Departament Audit Intern

 1.  

Plăcintă Gheorghe

decan, Facultatea de Medicină 1, dr. șt. med., conf. univ.

 1.  

Ciobanu Nicolae

decan, Facultatea de Farmacie, dr. șt. farm., conf. univ.

 1.  

Ciobanu Sergiu

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Catereniuc Ilia

șef Catedra de anatomia omului, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Bețiu Mircea

șef Catedră de dermatovenerologie, dr. șt. med., conf. univ.

 1.  

Matcovschi Sergiu

șef Departamentul Medicină Internă, Disciplină Sinteze clinice, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 1.  

Cazacu-Stratu Angela

prodecan Facultatea de Medicină 1, dr. șt. med., conf. univ.

 1.  

Uncu Livia

prodecan Facultatea de Farmacie, dr. șt. farm., conf. univ.

 1.  

Stepco Elena

prodecan Facultatea de Stomatologie, dr. șt. med., conf. univ.

 1.  

Buruiană Gheorghe

Președintele ASRM, student la facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1218

 1.  

Dumbrăveanu Mihaela

Student la facultatea de Medicină 1, gr. M1412

 1.  

Siric Vlada

Student la facultatea de Medicină 1, gr. M1516

 1.  

Panoș Galina

Student la facultatea de Stomatologie, gr. S1504

 1.  

Carmazan Sabina

Student la facultatea de Farmacie, gr. F1507

 1.  

Lazar Cornelia

Student-doctorand, anul III