Default Header Image

Consiliul de Management al Calității

Ordinul nr. 285-1A din 06.09.2017

Nr.

NUME PRENUME

FUNCȚIA, GRADUL ȘTIINȚIFIC

1

Ababii Ion

președinte al Consiliului, rector, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Academician al AȘM

2

Cernețchi Olga

vicepreședinte al Consiliului, prorector pentru asigurarea calității și integrității în învățământ, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

3

Adauji Stela

secretar responsabil, șef Secție Managementul calității academice doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

4

Boitan Raisa

secretar, metodist coordonator

5

Rojnoveanu Gheorghe

prorector pentru activitate ştiinţifică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

6

Ceban Emil

prorector pentru activitate clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

7

Gavriliuc Mihail

prorector pentru relații internaționale, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

8

Stratulat Silvia

șef Departament Didactic și Management Academic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

9

Tagadiuc Olga

Director Școala doctorală în domeniul Științe medicale, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

10

Galbur Oleg

șef Departament Resurse umane, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

11

Badan Vladislav

șef Departament Educație Medicală Continuă

12

Iurco Olga

șef Departament Audit Intern

13

Plăcintă Gheorghe

Decan, Facultatea de Medicină 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

14

Bețiu Mircea

Decan, Facultatea de Medicină 2, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

15

Ciobanu Nicolae

Decan, Facultatea de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

16

Ciobanu Sergiu

Decan, Facultatea de Stomatologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

17

Revenco Valeriu

Decan, Facultatea de Rezidențiat și secundariat clinic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

18

Catereniuc Ilia

șef Catedră de anatomie a omului, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

19

Matcovschi Sergiu

șef Departamentul Medicină Internă, Disciplina Sinteze clinice, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

20

Suman Serghei

vice-decan Facultatea de Medicină 1, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

21

Cazacu-Stratu Angela

vice-decan Facultatea de Medicină 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

22

Cemortan Igor

vice-decan Facultatea de Medicină 2, doctor în științe biologice, conferențiar universitar

23

Uncu Livia

vice-decan Facultatea de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

24

Stepco Elena

vice-decan Facultatea de Stomatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

25

Buruiană Gheorghe

Președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, student la facultatea de Medicină 1, gr. M1218

26

Dumbrăveanu Mihaela

Studentă la facultatea de Medicină 1, gr. M1412

27

Siric Vlada

Studentă la facultatea de Medicină 1, gr. M1516

28

Panoș Galina

Studentă la facultatea de Stomatologie, gr. S1504

29

Carmazan Sabina

Studentă la facultatea de Farmacie, gr. F1507

30

Lazar Cornelia

Student-doctorand, anul III