Default Header Image

Consiliul de Management al Calității

Aprobat prin Ordinul Rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 257-A din 26.10.2022

 

Regulament de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității

Regulation on organization and activity of the Quality Management Board at SUMPh

 

 1. Ceban Emil, președinte, rector, m.c. al AȘM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Cernețchi Olga, vicepreședinte, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, președintele Comisiei științifico-metodice de profil Obstetrică și Ginecologie, șef Disciplină de obstetrică și ginecologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar
 3. Adauji Stela, secretar responsabil, șef Departament Educație Medicală Continuă, șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 4. Boitan Raisa, secretar, metodist coordonator, Departament Didactic și Management Academic
 5. Groppa Stanislav, prorector pentru activitate de cercetare, președintele Comisiei științifico-metodice de profil Neuroștiințe, șef Catedră de neurologie nr. 2, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM
 6. Revenco Valeriu, prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, șef Disciplină de cardiologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Abraș Marcel, prorector pentru activitate socială, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie
 8. Stratulat Silvia, șef Departament Didactic și Management Academic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică, 
 9. Șaptefrați Lilian, director Școala doctorală în domeniul Științe medicale, președintele Comisiei științifico-metodice de profil Științe fundamentale, șef Catedră de histologie, citologie și embriologie, doctor habilitat în  științe medicale, profesor  universitar
 10. Șalaru Virginia, Șef Secție Managementul calității academice, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de medicină de familie
 11. Raevschi Elena, șef Departament Cercetare, șef Catedră de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, doctor habilitat în știițe medicale, conferențiar universitar
 12. Gherghelejiu Evelina, șef Departament Relații Externe și Integrare europeană”, asistent universitar, Catedra de neurologie nr. 1 
 13. Novac Tatiana, șef Departament Resurse umane, șef Departament Juridic, doctor în drept, conferențiar universitar
 14. Badan Vladislav, șef Departament Tehnologia Informației și Comunicațiilor, asistent universitar, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”
 15. Cemortan Igor, șef Departament Recrutare și Documentare a cetățenilor străini, șef Catedră de biologie moleculară și genetică umană, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 
 16. Iurco Olga, șef Departament Audit Intern
 17. Plăcintă Gheorghe, decan, Facultatea de Medicină 1, președintele Comisiei științifico-metodice de profil Medicina comunitară, șef Catedră de boli infecțioase, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 18. Mircea Bețiu, decan, Facultatea de Medicină 2, șef Catedră de dermatovenerologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 19. Ciobanu Nicolae, decan, Facultatea de Farmacie, șef Catedră de tehnologie a medicamentelor, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 20. Solomon Oleg, decan, Facultatea de Stomatologie, șef Catedră de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar
 21. Grib Livi, decan, Facultatea de Rezidențiat, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, Departamentul Medicină Intern, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie
 22. Matcovschi Sergiu, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Medicina internă, șef Departament Medicină Internă, șef Disciplină de sinteze clinice, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 23. Revenco Ninel, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Pediatrie, șef Departament de Pediatrie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 24. Guțu Evghenii, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Chirurgie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de chirurgie generală semiologie nr. 3
 25. Chihai Jana, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Sănătate mintală și Psihologie medicală, șef Catedră de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 26. Valica Vladimir, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Farmacie, șef Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar
 27. Chele Nicolae, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Stomatologie, șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 28. Ojovanu Vitalie, Președintele Comisiei științifico-metodice de profil Educație medicală, șef Catedră de filozofie și bioetică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 29. Suman Serghei, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Medicină, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de anatomie și anatomie clinică
 30. Uncu Livia, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Farmacie, prodecan Facultatea de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 31. Stepco Elena, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Stomatologie, prodecan Facultatea de Stomatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”
 32. Cazacu-Stratu Angela, prodecan Facultatea de Medicină 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de igienă
 33. Buruiană Gheorghe, Președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, medic-rezident
 34. Zagorneanu Cezar, student, programul de studii Medicină, gr. M1916
 35. Staver Cristina, studentă, programul de studii Stomatologie, gr. S2003
 36. Cereniuc Alina, studentă, programul de studii Farmacie, gr. F2001