Default Header Image

Consiliul de Management al Calității

Aprobat prin Ordinul Rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 312-A din 31.10.2019

Regulament de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității

Regulation on organization and activity of the Quality Management Board at SUMPh

 

 1. Ceban Emil, președinte, rector, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Cernețchi Olga, vicepreședinte, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, președintele Comisiei metodice de profil Obstetrică și Ginecologie, șef Disciplină de obstetrică și ginecologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar
 1. Adauji Stela, secretar responsabil, șef Departament Educație Medicală Continuă, șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”, dr. șt. farm., conferențiar universitar
 1. Boitan Raisa, secretar, metodist coordonator, Departament Didactic și Management Academic
 1. Groppa Stanislav, prorector pentru activitate de cercetare, președintele Comisiei metodice de profil Neuroștiințe, șef Catedră de neurologie nr. 2, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM
 1. Revenco Valeriu, prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, șef Disciplină de cardiologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Abraș Marcel, prorector pentru activitate socială, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie
 1. Stratulat Silvia, șef Departament Didactic și Management Academic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică
 1. Tagadiuc Olga, director Școala doctorală în domeniul Științe medicale, președintele Comisiei metodice de profil Științe fundamentale, șef Catedră de biochimie și biochimie clinică, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 1. Novac Tatiana, șef Departament Resurse umane, șef Departament Juridic, doctor în drept
 1. Curocichin Ghenadie, șef Departament Știință, șef Catedră de neurologie nr. 1, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Cemortan Igor, șef Departament Recrutare și documentare a cetățenilor străini, șef Catedră de biologie moleculară și genetică umană, dr. șt. biol., conferențiar universitar 
 1. Badan Vladislav, șef Departament Tehnologia Informației și Comunicațiilor
 1. Iurco Olga, șef Departament Audit Intern
 1. Plăcintă Gheorghe, decan, Facultatea de Medicină 1, șef Catedră de boli infecțioase, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 1. Mircea Bețiu, decan, Facultatea de Medicină 2, șef Catedră de dermatovenerologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 1. Ciobanu Nicolae, decan, Facultatea de Farmacie, dr. șt. farm., conferențiar universitar Catedra de tehnologia medicamentelor
 1. Solomon Oleg, decan, Facultatea de Stomatologie, șef Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar
 1. Grib Livi, decan, Facultatea de Rezidențiat, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie
 1. Holban Tiberiu, președintele Comisiei metodice de profil Medicina Comunitară, șef Catedră de boli infecțioase și parazitologie medicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Matcovschi Sergiu, Președintele Comisiei metodice de profil Medicina internă, șef Departament Medicină Internă, șef Disciplină de sinteze clinice, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Revenco Ninel, Președintele Comisiei metodice de profil Pediatrie, șef Departament de Pediatrie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Guțu Evghenii, Președintele Comisiei metodice de profil Chirurgie, șef Catedră de chirurgie generală semiologie nr. 3, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Valica Vladimir, Președintele Comisiei metodice de profil Farmacie, șef Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică, dr. hab. șt. farm., profesor universitar
 1. Chele Nicolae, Președintele Comisiei metodice de profil Stomatologie, șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 1. Ojovanu Vitalie, Președintele Comisiei metodice de profil Educație medicală, șef Catedră de filozofie și bioetică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Suman Serghei, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Medicină, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie
 1. Uncu Livia, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Farmacie, prodecan Facultatea de Farmacie, dr. șt. farm., conferențiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 1. Stepco Elena, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Stomatologie, prodecan Facultatea de Stomatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”
 1. Catereniuc Ilia, șef Catedra de anatomia omului, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Spinei Larisa, șef Catedră de management și psihologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 1. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Disciplina de gastroenterologie
 1. Șalaru Virgina, prodecan Facultatea de Medicină 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de medicină de familie
 1. Cazacu-Stratu Angela, prodecan Facultatea de Medicină 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de igienă
 1. Buruiană Gheorghe, Președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, medic-rezident
 1. Bodrug Maria, Student la facultatea de Medicină 1, gr. M1633
 1. Costin Vlad, Student la facultatea de Medicină 1, gr. M1711
 1. Axenti Cătălina-Francesca, Student la facultatea de Stomatologie, gr. S1703
 1. Țopa Mădălina, Student la facultatea de Farmacie, gr. F1702
 1. Lazar Cornelia, Student-doctorand