Default Header Image

Programe de studii

Programul dat are scopul de a forma profesioniști în domeniul Sănătate Publică pentru monitorizarea stării de sănătate, elaborarea și realizarea politicilor și programelor naționale de sănătate publică, prevenirea morbidității în rândul populației, promovarea modului sănătos de viață. Programul propune pregătirea medicilor epidemiologi, igieniști, microbiologi și manageri ai instituțiilor medicale.
 
Planul de învățământ la specialitatea Sănătate Publică este racordat la cerințele procesului de la Bologna și elaborat în concordanță cu experiența acumulată de universitățile europene. Programul de studiu este coordonat cu strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate.
În baza concepției de pregătire a specialiștilor Sănătate Publică se discută în cadrul catedrelor. Toate propunerile sunt discutate și analizate detaliat de către comisia de reformă curriculară, instituită în baza ordinului rectorului. Modificările sunt aprobate în cadrul ședinței Consiliului Facultății și Senatului.

 

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ (CICLUL I)

0914.4 OPTOMETRIE

            Programe studii pentru Optometrie (RO).pdf

0914.4 Asistență medicală generală

            Programe de studii pentru Asistența medicală generală (RO).pdf

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (CICLUL I + CICLUL II)

0911.1 STOMATOLOGIE

            Planul de învațămînt pentru Stomatologie (RO).pdf

0912.1 MEDICINĂ

            Planul de învațămînt pentru Medicină (RO).pdf

0916.1 FARMACIE

            Planul de învațămînt pentru Farmacie (RO).pdf

0910.1 MEDICINĂ PREVENTIVĂ

            Planul de învațămînt pentru Medicină Preventivă (RO)pdf

 

NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”

 

Domeniului fundamental științei

 

Domeniului general de studiu

 

Domeniul de formare profesională

 

Programul de studii

 

Numărul ECTS (credite)

 

Durata studiilor

 

Titlul obținut

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (CICLUL I + CICLUL II)

 

Sănătate

09

Sănătate

091

 

Sănătate

0910

Medicină preventivă

 0910.1

360

6 ani

 

Licențiat în medicină

 

 

Stomatologie

0911

Stomatologie

0911.1

300

5 ani

Licențiat în stomatologie

 

 

Medicină

0912

Medicină

0912.1

360

6 ani

 

Licențiat în medicină               

 

 

Farmacie

0916

Farmacie

0916.1

300

5 ani

Licențiat în farmacie

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (CICLUL I + CICLUL II)

 

 

Sănătate

09

 

 

Sănătate

091

 

 

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

0914

 

Optometrie

0914.1

 

 

240

 

 

4 ani

 

 

Licențiat în optometrie

 

 

 

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

0914

 

Asistență medicală generală

0914.1

 

240

 

4 ani

 

 

Licențiat în asistență medicală generală

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ORGANIZATE ÎN EXCLUSIVITATE CA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

                                                                                                                    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 482 din 28.06.2017