Default Header Image

Programe de studii

Acreditare instituțională internațională 

Acreditare instituțională națională

 

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ (CICLUL I)

0913.1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii Asistența medicală generală

0914.4 OPTOMETRIE (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii Optometrie

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (LICENȚĂ și MASTER)

0911.1 STOMATOLOGIE (Certificat de acreditare NAȚIONALĂ și INTERNAȚIONALĂ, Dental Boart of California)

Planul de învățământ programul de studii Stomatologie 2019-2010

0912.1 MEDICINĂ (Certificat de acreditare NAȚIONALĂ)

Planul de învățământ programul de studii Medicina 2019-2020 

0916.1 FARMACIE (certificat de acreditare NAȚIONALĂ)

Planul de învățământ programul de studii Farmacie 2019-2020

0910.1 MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Planul de învățământ programul de studii Medicină Preventivă 2019-2020

 

NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”

 

Domeniului fundamental științei

 

Domeniului general de studiu

 

Domeniul de formare profesională

 

Programul de studii

 

Numărul ECTS (credite)

 

Durata studiilor

 

Titlul obținut

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (CICLUL I + CICLUL II)

 

Sănătate

09

Sănătate

091

 

Sănătate publică

0910

Medicină preventivă

 0910.1

360

6 ani

 

Medic în medicina preventivă

 

 

Stomatologie

0911

Stomatologie

0911.1

300

5 ani

Medic stomatolog

 

 

Medicină

0912

Medicină

0912.1

360

6 ani

 

Medic              

 

 

Farmacie

0916

Farmacie

0916.1

300

5 ani

Farmacist

 

STUDII SUPERIOARE de licență (CICLUL I)

 

 

Sănătate

09

 

 

Sănătate

091

 

 

Asistență medicală și moașe

0913

 

Asistență medicală generală

0913.1

 

 

240

 

 

4 ani

 

 

Asistent medical generalist licențiat

 

 

 

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

0914

 

Optometrie

0914.1

 

240

 

4 ani

 

 

Licențiat în optometrie

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ORGANIZATE ÎN EXCLUSIVITATE CA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

                                                                                                                    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 482 din 28.06.2017