Default Header Image

Programe de studii

Acreditare instituțională internațională 

Acreditare instituțională națională

 

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ (CICLUL I)

0910.1 SĂNĂTATE PUBLICĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

0913.1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Standard de calificare 6 CNC RM ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

 

0914.2 TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ

 

0914.4 OPTOMETRIE (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii OPTOMETRIE

Standard de calificare 6 CNC RM OPTOMETRIE

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (LICENȚĂ și MASTER)

0911.1 STOMATOLOGIE (Certificat de acreditare NAȚIONALĂ și INTERNAȚIONALĂ, Dental Board of California)

Planul de învățământ programul de studii STOMATOLOGIE

Standard de calificare 7 CNC RM STOMATOLOGIE

 

0912.1 MEDICINĂ (Certificat de acreditare NAȚIONALĂ)

Planul de învățământ programul de studii MEDICINA

Standard de calificare 7 CNC RM MEDICINĂ

 

0916.1 FARMACIE (certificat de acreditare NAȚIONALĂ)

Planul de învățământ programul de studii FARMACIE 

Standard de calificare 7 CNC RM FARMACIE

 

0910.1 MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Planul de învățământ programul de studii MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Standard de calificare 7 CNC RM MEDICINĂ PREVENTIVĂ

 

NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

ȘI A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 482 din 28.06.2017

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 348 din 10.06.2020

Domeniului fundamental științei

Domeniului general de studiu

Domeniul de formare profesională

Programul de studii

Numărul ECTS (credite)

Durata studiilor

Titlul obținut

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (CICLUL I + CICLUL II)

09

Sănătate

091

Sănătate

0910

Sănătate publică

0910.1

Medicină preventivă

360

6 ani

Medic în medicina preventivă

   

0911

Stomatologie

0911.1

Stomatologie

300 5 ani Medic stomatolog
   

0912

Medicină

0912.1

Medicină

360

6 ani

Medic 

   

0916

Farmacie

0916.1

Farmacie

300

5 ani

Farmacist

STUDII SUPERIOARE de licență (CICLUL I)

09

Sănătate

091

Sănătate

0910

Sănătate publică

0910.1

Sănătate publică

240

4 ani

Licențiat în sănătate publică

   

0913

Asistență medicală și moașe

0913.1

Asistență medicală și moașe

240

4 ani

Asistent medical generalist licențiat

   

0914

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

0914.2

Tehnologie radiologică

240 4 ani Licențiat în diagnostic medical și tehnologii de tratament
   

0914

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

0914.4

Optometrie

240

4 ani

Licențiat în diagnostic medical și tehnologii de tratament

ORGANIZATE ÎN EXCLUSIVITATE CA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ