Default Header Image

Programe de studii

 

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ (CICLUL I)

 

0910.1 SĂNĂTATE PUBLICĂ (Certificat de acreditare NAȚIONALĂ, ordinul MEC)

Planul de învățământ programul de studii SĂNĂTATE PUBLICĂ

Catalogul disciplinelor

 

0913.1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Standard de calificare 6 CNC RM ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Catalogul disciplinelor

 

0914.2 TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ

Catalogul disciplinelor

 

0914.4 OPTOMETRIE (Certificat de acreditare NAȚIONALĂ)

Planul de învățământ programul de studii OPTOMETRIE

Standard de calificare 6 CNC RM OPTOMETRIE

Catalogul disciplinelor

 

0915.1 FIZIOKINETOTERAPIE ȘI REABILITARE (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de studii FIZIOKINETOTERAPIE ȘI REABILITARE

Catalogul disciplinelor

 

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (LICENȚĂ și MASTER, Ciclul I + Ciclul II)

 

0911.1 STOMATOLOGIE

Certificat de acreditare INTERNAȚIONALĂ în baza standardelor WFME 

Certificat de acreditare INTERNAȚIONALĂ, Dental Board of California

Certificat de acreditare NAȚIONALĂ

Programul de studii STOMATOLOGIE

Planul de învățământ programul de studii STOMATOLOGIE

Standard de calificare 7 CNC RM STOMATOLOGIE

Catalogul disciplinelor

 

0912.1 MEDICINĂ

Certificat de acreditare INTERNAȚIONALĂ în baza standardelor WFME 

Certificat de acreditare NAȚIONALĂ

Programul de studii MEDICINĂ

Planul de învățământ programul de studii MEDICINA

Standard de calificare 7 CNC RM MEDICINĂ

Catalogul disciplinelor

 

0916.1 FARMACIE

Certificat de acreditare INTERNAȚIONALĂ în baza standardelor WFME 

Certificat de acreditare NAȚIONALĂ

Programul de studii FARMACIE

Planul de învățământ programul de studii FARMACIE 

Standard de calificare 7 CNC RM FARMACIE

Catalogul disciplinelor

 

0910.1 MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Planul de învățământ programul de studii MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Standard de calificare 7 CNC RM MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Catalogul disciplinelor

 

STUDII SUPERIOARE DE MASTER (Ciclul II)

NUTRIȚIE UMANĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de master NUTRIȚIE UMANĂ

Catalogul disciplinelor

 

OPTOMETRIE CLINICĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de master OPTOMETRIE CLINICĂ

Catalogul disciplinelor

 

SĂNĂTATE MINTALĂ PUBLICĂ (Autorizare de funcționare provizorie)

Planul de învățământ programul de master SĂNĂTATE MINTALĂ PUBLICĂ 

Catalogul disciplinelor

 

NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

ȘI A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 482 din 28.06.2017

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 348 din 10.06.2020

Domeniului fundamental științei

Domeniului general de studiu

Domeniul de formare profesională

Programul de studii

Numărul ECTS (credite)

Durata studiilor

Titlul obținut

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (CICLUL I + CICLUL II)

09

Sănătate

Health

091

Sănătate

Health

0910

Sănătate publică

Public health

0910.1

Medicină preventivă

Preventive medicine

360

6 ani

Medic în medicina preventivă

Preventive Medicine Doctor

   

0911

Stomatologie

Stomatology

0911.1

Stomatologie

Stomatology

300 5 ani

Medic stomatolog

Doctor of Dental Medicine

   

0912

Medicină

Medicine

0912.1

Medicină

Medicine

360

6 ani

Medic 

Medical doctor

   

0916

Farmacie

Pharmacy

0916.1

Farmacie

Pharmacy

300

5 ani

Farmacist

Pharmacist

STUDII SUPERIOARE de licență (CICLUL I)

09

Sănătate

091

Sănătate

0910

Sănătate publică

Public health

0910.1

Sănătate publică

Public health

240

4 ani

Licențiat în sănătate publică

Bachelor in Public Health

   

0913

Asistență medicală și moașe

0913.1

Asistență medicală generală

General nursing

240

4 ani

Asistent medical generalist licențiat

Registered Nurse

   

0914

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

0914.2

Tehnologie radiologică

Radiology technology

240 4 ani

Licențiat în diagnostic medical și tehnologii de tratament

Bachelor of Medical Diagnostic and Treatment Techbology

   

0914

Diagnostic medical și tehnologii de tratament

Medical diagnostic and treatment technology

0914.4

Optometrie

Optometry

240

4 ani

Licențiat în diagnostic medical și tehnologii de tratament

Bachelor of Medical Diagnostic and Treatment Techbology

   

0915

Terapie și reabilitare

Therapy and rehabilitation

0915.1

Fiziokinetoterapie și reabilitare

Physiokinetotherapy and rehabilitation

240 4 ani

Licențiat în terapie și reabilitare

Bachelor of Therapy and Rehabilitation

 

ORGANIZATE ÎN EXCLUSIVITATE CA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ