Default Header Image

Comisii științifico-metodice de profil

Ordinul MSMPS nr. 1088 din 24.11.2020 Cu privire la Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății 
 

Aprobate prin Ordinul Rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 243-A din 17.10.2022

Regulament de organizare și activitate a Comisiilor științifico-metodice de profil în USMF 

 

 
Comisia Științifico-metodică de profil  Științe fundamentale
 1. Șaptefrați Lilian, președinte, Director Școala doctorală în domeniul Științe medicale, șef Catedră de histologie, citologie și embriologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Capcelea Svetlana, vicepreședinte, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biologie moleculară şi genetică umană
 3. Lozovan Svetlana, secretar, șef Catedră de  fiziologia omului și biofizică, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,

Membrii Comisiei:

 1. Stratulat Silvia, șef Departament Didactic și Management Academic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică
 2. Bacinschi Nicolae, șef Catedră de  farmacologie și farmacologie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Catereniuc Ilia, șef Catedră de anatomie și anatomie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 4. Cemortan Igor, șef Catedră de biologie moleculară și genetică umană, doctor în științe biologice, conferențiar universitar
 5. Cobeț Valeriu, șef Catedră de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Melnic Eugen, șef Catedră de morfopatologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Pădure Andrei, șef Catedră de medicina legală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 8. Tagadiuc Olga, șef Catedră de  biochimie și biochimie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 9. Vișnevschi Anatol, șef Catedră de medicina de laborator, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 10. Balan Greta, șef Disciplină de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 11. Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de fiziologie a omului și biofizică
 12. Ambros Ala, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biochimie și biochimie clinică
 13. Onea Emilian, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Catedră de histologie, citologie și embriologie
 14. Perciuleac Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biologie moleculară şi genetică umană
 15. Vataman Vladimir, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de morfopatologie
 16. Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă
 
Comisia Științifico-metodică de profil Medicina comunitară
 1. Plăcintă Gheorghepreședinte, decan, Facultatea de Medicină nr. 1, șef Catedră de boli infecțioase, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 2. Ceban Serghei, vicepreședinte, șef Departament Medicină comunitară, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 3. Cojuhari Lilia, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecţioase

Membrii Comisiei:

 1. Băhnărel Ion, șef Disciplina de igienă, Departamentul Medicină preventivă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Curocichin Ghenadie, șef Catedră de medicina de familie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Dumitraş Vasile, șef Catedră de medicina militară și a calamităților, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 4. Holban Tiberiu, șef Catedră de boli infecțioase și parazitologie medicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 5. Lozan Oleg, Director Școala de Management în Sănătate Publică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Paraschiv Angela, șef Disciplină de epidemiologie, Departamentul de Medicină preventivă, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 7. Raevschi Elena, șef Departament Cercetare, șef Catedră de medicină socială şi management „Nicolae  Testemiţanu”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 8. Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicină socială şi management „Nicolae  Testemiţanu”
 9. Cazacu-Stratu Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină preventivă
 10. Cernițeanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, Șef Centru de Consiliere psihologică și Ghidare în carieră
 11. Cojocaru Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecțioase și parazitologie medicală
 12. Serbenco Liudmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecțioase
 13. Bîrcă Liudmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Directorul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii
 
Comisia Științifico-metodică de profil Medicina internă
 1. Matcovschi Sergiu, președinte, șef Departament Medicină internă,  șef Disciplină de sinteze clinice, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Grib Livi, vicepreședinte, decan, Facultatea de Rezidențiat, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie, Departament Medicina internă
 3. Ţerna Eudochia, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă

Membrii Comisiei:

 1. Revenco Valeriu, prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, șef Disciplină de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Bețiu Mircea, decan, Facultatea de Medicină nr. 2, șef Catedră de dermatovenerologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 3. Bacinschi Nicolae, șef Catedră de  farmacologie și farmacologie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 4. Bodrug Nicolae, șef Disciplină de boli ocupaționale, Departamentul Medicină Internă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 5. Curocichin Ghenadie, șef Catedră de medicina de familie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Groppa Liliana, șef Disciplină de reumatologie și nefrologie, Departamentul Medicină Internă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Istrati Valeriu, șef Disciplină de medicină internă-semiologie, Departamentul Medicină Internă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 8. Pascal Oleg, șef Catedră de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 9. Tcaciuc Eugen, șef Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 10. Corlăteanu Alexandru, șef Disciplină de pneumologie și alergologie, Departamentul Medicină Internă, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 11. Buruiană Sanda, șef Disciplină de hematologie, Departamentul Medicină Internă, doctor  în științe medicale, conferențiar universitar
 12. Rezneac Larisa, șef Catedră de urgențe medicale, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 13. Malîga Oxana, șef Catedră de radiologie și imagistică, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 14. Testemițanu Andrei, șef Curs sonografie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 15. Vudu Lorina, șef Catedră de endocrinologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 16. Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Disciplina de pneuomologie și alergologie, Departamentul Medicină Internă
 17. Iavorschi Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Disciplina de pneuomologie și alergologie, Departamentul Medicină Internă
 18. Șalaru Virginia, Șef Secție Managementul calității academice, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie
 19. Țurcanu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă 
 20. Călărași Diana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de pneumologie și alergologie, Departamentul Medicină Internă
 21. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef clinică Urgențe cardiace și tulburări de ritm, Institutul de Cardiologie
 
Comisia Științifico-metodică de profil Chirurgie
 1. Guțu Evghenii, președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de chirurgie generală semiologie nr. 3
 2. Tănase Adrian, vicepreședinte, șef Catedră de urologie și nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Bernic Jana, secretar, șef Catedră de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Membrii Comisiei:

 1. Bendelic Eugen, șef Catedră de oftalmologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Bour Alin, șef Catedră de chirurgie nr. 5, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Caproș Nicolae, șef Catedră de ortopedie și traumatologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 4. Casian Dumitru, șef Catedră de chirurgie generală semiologie nr. 3, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 5. Ciubotaru Anatol, șef Curs de chirurgie cardiovasculară, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Cojocaru Victor, șef Catedră de anesteziologie și reanimatologie nr. 2, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Cușnir Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de oftalmologie-optometrie,
 8. Hotineanu Adrian, șef Catedră de chirurgie nr. 2, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar
 9. Pădure Andrei, șef Catedră de medicina legală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 10. Rojnoveanu Gheorghe, șef Catedră de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 11. Sofroni Dumitru, șef Catedră de oncologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 12. Șandru Serghei, șef Catedră de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 13. Ungureanu Sergiu, șef Catedră de chirurgie nr. 4, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 14. Vetricean Sergiu, șef Catedră de otorinolaringologie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 15. Abraș Marcel, prorector pentru activitate socială, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă
 16. Anghelici Gheorghe, șef Laborator de hepatochirurgie, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar
 
Comisia Științifico-metodică de profil Obstetrică și Ginecologie
 1. Cerneţchi Olga, președinte, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, șef Departament Obstetrică și Dinecologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Friptu Valentin, vicepreședinte, șef Disciplină de obstetrică, ginecologie și reproducere umană, Departamentul Obstetrică și Ginecologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Iliadi-Tulbure Corina, secretar, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplină de obstetrică și ginecologie

Membrii Comisiei:

 1. Dondiuc Iurie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 2. Bologan Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie și reproducere umană
 3. Moșin Vaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 4. Hodorogea Stelian, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană
 5. Surguci Mihail, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană
 6. Sârbu Zinaida, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 7. Tabuica Uliana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 8. Petrov Victor, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 9. Rotari Marin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Institutul Mamei și Copilului
 
Comisia Științifico-metodică de profil Neuroștiințe
 1. Stanislav Groppa, președinte, prorector pentru activitate de cercetare, șef Catedră de neurologie nr. 2, Academician al AȘM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Ion Moldovanu, vicepreședinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de neurologie nr. 1
 3. Zota Eremei, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2

Membrii Comisiei:

 1. Gavriliuc Mihail, șef Catedră de neurologie nr. 1, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Lacusta Victor, șef Catedră de medicina alternativă şi complementară, Academician  AȘM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Pascal Oleg, șef Catedră de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 4. Galeasrschi Vasile, șef Catedră de neurochirurgie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 5. Hadjiu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 6. Lisnic Vitali, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de neurologie nr. 1
 7. Calcîi Cornelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 8. Andronachi Victor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 9. Bodiu Adrian, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 10. Chiosa Vitalie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 11. Gasnaș Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 12. Sangheli Marina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 1
 13. Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, director Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”
 
 Comisia Științifico-metodică de profil Sănătate mintală și Psihologie medicală
 
Comisia Științifico-metodică de profil Pediatrie
 1. Revenco Ninel, președinte, șef Departament Pediatrie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Hadjiu Svetlana, vicepreședinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 3. Oxana Turcu, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

Membrii Comisiei:

 1. Ciuntu Angela, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 2. Crivceanschi Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 3. Donos Ala, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 4. Mihu Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 5. Palii Ina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 6. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 7. Șciuca Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 8. Țurea Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 9. Bologa Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 10. Holban Ala, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 11. Martalog Petru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 12. Romanciuc Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 
Comisia Științifico-metodică  de profil Farmacie
 1. Valica Vladimir, președinte, șef Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar
 2. Brumărel Mihail, vicepreședinte, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
 3. Guranda Diana, secretar, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor

Membrii Comisiei:

 1. Ciobanu Nicolae, decan, Facultatea de Farmacie, șef Catedră de tehnologie a medicamentelor, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 2. Adauji Stela, șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”, șef Departament Educație Medicală Continuă, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 3. Calalb Tatiana, șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
 4. Scutari Corina, șef Catedră de farmacologie și farmacie clinică, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 5. Melnic Silvia, șef Catedră de chimie generală, doctor în științe chimice, conferențiar universitar
 6. Uncu Livia, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 7. Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor
 8. Cheptănaru Constantin, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Catedra de chimie generală 
 9. Dogotari Liliana, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
 10. Cojocaru-Toma Maria, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
 11. Bodrug Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de farmacologie și farmacie clinică
 12. Donici Elena, doctor în științe farmaceutice, asistent universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 
Comisia Științifico-metodică de profil Stomatologie
 1. Chele Nicolae, președinte, șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Fală Valeriu, vicepreședinte, șef Catedră de stomatologie terapeutică, m.c. al AȘM, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 3. Zănoagă Oleg, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”

Membrii Comisiei:

 1. Solomon Oleg, decan, Facultatea de Stomatologie, șef Catedră de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 2. Ciobanu Sergiu, șef Catedră de odontologie, paradontologie și patologie orală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Uncuța Diana, șef Catedră de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 4. Railean Silvia, Șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție „Ion Lupan”, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 5. Trifan Valentina,  Șef Catedră de ortodonție, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 6. Spinei Aurelia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție „Ion Lupan”
 7. Bajurea Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”
 8. Bodrug Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală
 9. Ciumeico Lucia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de ortodonție
 10. Marcu Diana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală
 11. Mostovei Andrei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
 12. Porosencov Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”
 13. Sîrbu Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
 14. Stepco Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție „Ion Lupan”
 
Comisia Științifico-metodică de profil Educație medicală
 1. Ojovanu Vitalie, președinte, șef Catedră de filozofie și bioetică, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar
 2. Eșanu-Dumnazev Daniela, vicepreședinte, șef Catedra de limbi moderne, doctor în pedagogie, lector superior
 3. Trebeș-Roșca Tatiana, secretar, doctor în filologie, lector universitar,  Catedra de limba română și terminologie medicală

Membrii Comisiei:

 1. Chiriac Argentina, șef Catedră de limba română și terminologie medicală, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
 2. Ciubrei Silvia, Șef Departament Comunicare și Relații publice
 3. Cernițeanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, Șef Centru de Consiliere psihologică și Ghidare în carieră
 4. Corobceanu Doina, asistent universitar, șef Centrul de Studii Preuniversitare și Educație Lingvistică
 5. Nastasiu Silvia, dr. șt. pedagogice, conferențiar universitar, Centrul de Studii Preuniversitare și Educație Lingvistică
 6. Cărăruș Margareta, asistent universitar, Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie
 7. Raisa Scutelnic, asistent universitar, Catedra de limbi moderne
 8. Federiuc Victoria, asistent universitar, Catedra de filozofie și bioetică
 9. Karnaeva Liubovi, Director Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu”