contacts

Secția evaluare

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM, Blocul didactic central
Republica Moldova

Program de lucru
Luni-vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00

Gortolomei Dumitru, metodist coordonator

Vîzdoagă Liubovi, inspector

Botoşanu Valerian, inspector

Popa Veaceslav, inginer