contacts

Secția managementul calității academice

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM, Blocul didactic central, bir. 214
Republica Moldova

Program de lucru
Luni-vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00
șef secţie
Șalaru Virginia

Caşina Nadejda, matematician programator

Bulat Natalia, inspector

Manoli Oxana, inspector

Şevţova Galina, inspector