Gala Laureaților

Gala Laureaților 2023

Publicat: 23.10.2023

Gala LaureațilorGala Laureaților a devenit, tradițional, ceremonia ce încununează șirul evenimentelor dedicate Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. În cadrul ediției curente, organizată în data de 20 octombrie, au fost premiați învingătorii concursurilor „Impactul activității de cercetare” și „Profesorul anului 2023”. Totodată, în acest an au fost apreciați, în premieră, câștigătorii concursurilor Cel mai activ conducător științific la Conferința anuală 2023 și Cel mai activ conducător științific în realizarea tezelor de doctor în ultimii 5 ani. 

În inaugurarea evenimentului, rectorul Emil Ceban a mulțumit membrilor comunității universitare pentru aportul la obținerea performanțelor academice și științifice. „Am înregistrat rezultate deosebite, dar nu ne oprim aici. Politica țării privind aderarea la comunitatea europeană ne deschide noi oportunități de afirmare pe segmentul educației și cercetării științifice medicale, iar Universitatea, cadrele didactice urmează să elaboreze cât mai multe proiecte în diverse domenii: educație, cercetare, clinică, infrastructură etc. Doar în baza apelului de proiecte parvenit din partea României au fost depuse 47 de proiecte, fapt ce denotă potențialul nostru uman”, a punctat rectorul. 

Academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, a prezentat raportul anual privind realizările Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate al Universității și obiectivele de viitor. Totodată, prorectorul a făcut o trecere în revistă privind desfășurarea lucrărilor Conferinței științifice anuale, apreciind că studenții și medicii rezidenți, studenții-doctoranzi și cadrele didactice au avut o prestație înaltă.

Gala Laureaților„Sunt rezultate ce ne onorează și ne reprezintă Universitatea la un alt nivel și, cel mai important, faptul că Universitatea are o echipă consolidată care tinde spre îmbunătățire și fortificarea domeniului de cercetare. Este necesar de a conștientiza că fiecare angajat al Universității urmează să fie implicat în cercetare, principiul educația prin cercetare fiind implementat în viață, deoarece un medic trebuie să dețină și competențe de cercetător”, a menționat academicianul Stanislav Groppa.

- Alexandra Grejdieru, conf. univ., dr. șt. med., Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, Facultatea de Medicină nr. 1 (15 rezumate);

- Stanislav Groppa, prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AȘM, Catedra de neurologie nr. 2, Facultatea de Rezidențiat (13 rezumate);

- Radu Bolun, dr. șt. med., Catedra de stomatologie terapeutică, Facultatea de Stomatologie (11 rezumate);

- Svetlana Capcelea, conf. univ., dr. șt. med., Catedra de biologie moleculară și genetică umană, Facultatea de Medicină nr. 2 (7 rezumate);

- Anatolie Eșanu, conf. univ., dr. șt. filos., Catedra de filosofie și bioetică, Facultatea de Medicină nr. 2 (7 rezumate);

- Vladimir Valica, prof. univ., dr. hab. șt. farm., Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, Facultatea de Farmacie (5 rezumate).

 

Gala LaureațilorÎn cadrul evenimentului festiv au fost premiați laureații concursului „Impactul activității de cercetare”, care au publicat articole în reviste internaționale cu factor de impact (FI). Printre învingători se regăsesc:

- Viorica Chelban, Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, FI 15.255;

- Serghei Pogrebnoi, Centrul Științific al Medicamentului, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, FI 5.222;

- Alexandru Voloc, Departamentul Pediatrie, Facultatea de Medicină nr. 2, FI 3.9;

- Viorel Nacu, Catedra de anatomie și anatomie clinică, Facultatea de Medicină nr. 1, FI 3.272;

- Maria Cemortan, Disciplina de obstetrică și ginecologie, Facultatea de Medicină nr. 1, FI 3.105;

- Ivan Negară, student-doctorand în anul I, Hematologie și hematotransfuzie, Școala doctorală în domeniul științe medicale, FI 2.512;

- Angela Cazacu-Stratu, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, Facultatea de Medicină nr. 1, FI 2.336;

- Evghenii Guțu, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3, Facultatea de Medicină nr. 2, FI 2.183;

- Olga Belic, Catedra de anatomie și anatomie clinică, Facultatea de Medicină nr. 1, FI 1.433;

- Nicoleta Cheptanari-Bîrta, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, Facultatea de Farmacie, FI 1.354.

 

La concursul „Cel mai activ conducător științific la tezele de doctor în științe medicale susținute în ultimii 5 ani” pe pozițiile de top s-au clasat:

Locul I – Ninel Revenco, prof. univ., dr. hab. șt. med., Departamentul Pediatrie, Facultatea de Medicină nr. 2 (7 teze);

Locul II – Viorel Nacu, prof. univ., dr. hab. șt. med., Catedra de anatomie și anatomie clinică, Facultatea de Medicină nr. 1 (5 teze);

Locul III:

 

Ca rezultat al desfășurării concursului „Profesorul anului 2023”, titlurile au fost obținute pe categorii:

- Profesor universitar – Alexandru Corlăteanu, dr. hab. șt. med., șef al Disciplinei de pneumologie și alergologie, Departamentul Medicină Internă;

- Conferențiar universitar – Serghei Cebanu, dr. hab. șt. med., șef al Departamentului Medicină Preventivă;

- Asistent universitar – Gabriela Motilică, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”;

- Lector universitar – Ludmila Sidorenko, dr. șt. med., Catedra de biologie moleculară și genetică umană.

Învingătorii concursurilor au fost apreciați cu diplome și produse marca USMF „Nicolae Testemițanu”.

 

Adresăm sincere felicitări tuturor laureaților 2023, le dorim multă sănătate, realizări remarcabile în activitate și ascensiune profesională!

Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
Gala Laureaților
usmf
universitate
medicina
cercetare
laureaţi
gala laureaților
Profesorul Anului
conducător științific

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii