Default Header Image

Comisii metodice de profil

Ordinul nr. 363-A din 26.10.2017

 
Comisia metodică de profil ȘTIINȚE FUNDAMENTALE

1. Tagadiuc Olga

președinte, șef Catedră de biochimie și biochimie clinică, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

2. Capcelea Svetlana

vicepreședinte, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biologie moleculară şi genetică umană

3. Lozovan Svetlana

secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  fiziologia omului și biofizica

4. Catereniuc Ilia

Catedră de anatomia omului, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

5. Pădure Andrei

șef Catedră de medicina legală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

6. Vișnevschi Anatol

șef Catedră de medicina de laborator, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

7. Șaptefrați Lilian

șef Catedră de histologie, citologie și embriologie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

8. Melnic Eugen

șef Catedră de morfopatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

9. Cobeț Valeriu

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedră de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică

10. Nacu Viorel

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de anatomia topografică

11. Ambros Ala

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biochimie și biochimie clinică

12. Arnaut Oleg

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  fiziologia omului și biofizica

13. Perciuleac Ludmila

doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Catedra de  biologie moleculară şi genetică umană

14. Stratu Ecaterina

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  Farmacologie și Farmacologie clinică

15. Vorojbit Valentina

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de microbiologie

 
Comisia metodică de profil MEDICINA COMUNITARĂ
1. Holban Tiberiu președinte, șef Catedră de boli infecțioase și parazitologie medicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
2. Prisacari Viorel vicepreședinte, m.c. al AȘM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef Catedră de epidemiologie
3. Cojuhari Lilia secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Catedra de boli infecţioase
4. Curocichin Ghenadie șef Catedră de medicina de familie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
5. Băhnărel Ion șef Catedră de igienă generală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
6. Spinei Larisa șef Catedră de management și psihologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
7. Ceban Serghei șef Catedră de igienă, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
8. Plăcintă Gheorghe șef Catedră de boli infecțioase, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
9. Dumitraş Vasile șef Catedră de medicina militară și extremală, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
10. Bivol Grigore doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicina de familie
11. Tintiuc Dumitru doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Catedra de medicină socială şi management sanitar  „Nicolae  Testemiţanu”
12. Raevschi Elena doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de medicină socială şi management sanitar  „Nicolae  Testemiţanu”
13. Paraschiv Angela doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de epidemiologie
14. Iarovoi Liviu doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecțioase și parazitologie medicală
15. Goma Ludmila doctor în economie, conferențiar universitar, Catedra de management și psihologie
16. Cernițeanu Mariana Doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de management și psihologie
 
Comisia metodică de profil MEDICINA INTERNĂ
 
Comisia metodică de profil CHIRURGIE
 
Comisia metodică de profil NEUROȘTIINȚE
 
Comisia metodică de profil OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
 
Comisia metodică de profil PEDIATRIE
 
Comisia metodică de profil EDUCAȚIE MEDICALĂ
 
Comisia metodică de profil FARMACIE
 
Comisia metodică de profil STOMATOLOGIE