Default Header Image

Consiliul de Management al Calității

Aprobat prin Ordinul Rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 312-A din 31.10.2019

 

Regulament de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității

Regulation on organization and activity of the Quality Management Board at SUMPh

 

 1. Ceban Emil, președinte, rector, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Cernețchi Olga, vicepreședinte, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, președintele Comisiei metodice de profil Obstetrică și Ginecologie, șef Disciplină de obstetrică și ginecologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar

 1. Adauji Stela, secretar responsabil, șef Departament Educație Medicală Continuă, șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

 1. Boitan Raisa, secretar, metodist coordonator, Departament Didactic și Management Academic

 1. Groppa Stanislav, prorector pentru activitate de cercetare, președintele Comisiei metodice de profil Neuroștiințe, șef Catedră de neurologie nr. 2, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM

 1. Revenco Valeriu, prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, șef Disciplină de cardiologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Abraș Marcel, prorector pentru activitate socială, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie

 1. Stratulat Silvia, șef Departament Didactic și Management Academic, șef Catedră de biochimie și biochimie clinică, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 1. Șalaru Virginia, Șef Secție Managementul calității academice, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de medicină de familie

 1. Tagadiuc Olga, președintele Comisiei metodice de profil Științe fundamentale, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică

 1. Novac Tatiana, șef Departament Resurse umane, șef Departament Juridic, doctor în drept

 1. Cemortan Igor, șef Departament Recrutare și documentare a cetățenilor străini, șef Catedră de biologie moleculară și genetică umană, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

 1. Badan Vladislav, șef Departament Tehnologia Informației și Comunicațiilor, asistent universitar, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”

 1. Iurco Olga, șef Departament Audit Intern

 1. Plăcintă Gheorghe, decan, Facultatea de Medicină 1, șef Catedră de boli infecțioase, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 1. Mircea Bețiu, decan, Facultatea de Medicină 2, șef Catedră de dermatovenerologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 1. Ciobanu Nicolae, decan, Facultatea de Farmacie, șef Catedră de tehnologie a medicamentelor, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

 1. Solomon Oleg, decan, Facultatea de Stomatologie, șef Catedră de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar

 1. Grib Livi, decan, Facultatea de Rezidențiat, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, Departamentul Medicină Intern, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie

 1. Holban Tiberiu, președintele Comisiei metodice de profil Medicina Comunitară, șef Catedră de boli infecțioase și parazitologie medicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Matcovschi Sergiu, Președintele Comisiei metodice de profil Medicina internă, șef Departament Medicină Internă, șef Disciplină de sinteze clinice, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Revenco Ninel, Președintele Comisiei metodice de profil Pediatrie, șef Departament de Pediatrie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Guțu Evghenii, Președintele Comisiei metodice de profil Chirurgie, șef Catedră de chirurgie generală semiologie nr. 3, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Valica Vladimir, Președintele Comisiei metodice de profil Farmacie, șef Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar

 1. Chele Nicolae, Președintele Comisiei metodice de profil Stomatologie, șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 1. Ojovanu Vitalie, Președintele Comisiei metodice de profil Educație medicală, șef Catedră de filozofie și bioetică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Suman Serghei, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Medicină, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de anatomie și anatomie clinică

 1. Uncu Livia, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Farmacie, prodecan Facultatea de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică

 1. Stepco Elena, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Stomatologie, prodecan Facultatea de Stomatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”

 1. Catereniuc Ilia, șef Catedra de anatomie și anatomie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Curocichin Ghenadie, șef Catedră de medicina de familie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 1. Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu” 

 1. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de gastroenterologie

 1. Cazacu-Stratu Angela, prodecan Facultatea de Medicină 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de igienă

 1. Buruiană Gheorghe, Președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, medic-rezident

 1. Bodrug Maria, Student la facultatea de Medicină 1, gr. M1633

 1. Costin Vlad, Student la facultatea de Medicină 1, gr. M1711

 1. Axenti Cătălina-Francesca, Student la facultatea de Stomatologie, gr. S1703

 1. Țopa Mădălina, Student la facultatea de Farmacie, gr. F1702

 1. Lazar Cornelia, Student-doctorand