Default Header Image

Comisii metodice de profil

Aprobate prin Ordinul Rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 314-A din 31.10.2019

 

Regulament de organizare și activitate a Comisiilor metodice de profil în USMF

Regulation on organization and activity of Methodological Specialty Commissions at SUMPh
 

 
Comisia Metodică de profil  Științe fundamentale
 1. Tagadiuc Olga, președinte, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică
 2. Capcelea Svetlana, vicepreședinte, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biologie moleculară şi genetică umană
 3. Lozovan Svetlana, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  fiziologia omului și biofizica
 4. Bacinschi Nicolae, șef Catedră de  farmacologie și farmacologie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 5. Catereniuc Ilia, șef Catedră de anatomie și anatomie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Cobeț Valeriu, șef Catedră de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Șaptefrați Lilian, șef Catedră de histologie, citologie și embriologie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 8. Vișnevschi Anatol, șef Catedră de medicina de laborator, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 9. Vovc Victor, șef Catedră de fiziologie a omului și biofizicaa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 10. Ambros Ala, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biochimie și biochimie clinică
 11. Perciuleac Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  biologie moleculară şi genetică umană
 12. Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de microbiologie și imunologie
 
Comisia Metodică de profil Medicina comunitară
 1. Holban Tiberiu, președinte, șef Catedră de boli infecțioase și parazitologie medicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Ceban Serghei, vicepreședinte, șef Departament Medicină comunitară, șef Disciplină de igienă, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 3. Cojuhari Lilia, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecţioase
 4. Plăcintă Gheorghe, decan, Facultatea de Medicină nr. 1, șef Catedră de boli infecțioase, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 5. Curocichin Ghenadie, șef Catedră de medicina de familie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Dumitraş Vasile, șef Catedră de medicina militară și a calamităților, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 7. Raevschi Elena, șef Catedră de medicină socială şi management „Nicolae  Testemiţanu”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 8. Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicină socială şi management „Nicolae  Testemiţanu”
 9. Băhnărel Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Medicină preventivă. Disciplina de igienă
 10. Paraschiv Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul de Medicină preventivă, șef Disciplină de epidemiologie
 11. Bîstrițchi Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecțioase și parazitologie medicală
 12. Cernițeanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, Șef Centru de Consiliere psihologică și Ghidare în carieră
 13. Serbenco Liudmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecțioase
 
Comisia Metodică de profil Medicina internă
 1. Matcovschi Sergiu, președinte, șef Departament Medicină internă,  șef Disciplină de sinteze clinice, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Grib Livi, vicepreședinte, decan, Facultatea de Rezidențiat, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departament Medicina internă, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie
 3. Ţerna Eudochia, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de sinteze clinice
 4. Revenco Valeriu, prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, Departamentul Medicină Internă, șef Disciplină de cardiologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 5. Bețiu Mircea, decan, Facultatea de Medicină nr. 2, șef Catedră de dermatovenerologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 6. Bodrug Nicolae, Departamentul Medicină Internă, șef Disciplină de boli ocupaționale, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Ciobanu Gheorghe, șef Catedră de urgențe medicale, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 8. Curocichin Ghenadie, șef Catedră de medicina de familie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 9. Groppa Liliana, Departamentul Medicină Internă, șef Disciplină de reumatologie și nefrologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 10. Iavorschi Constantin, șef Catedră de pneumoftiziologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 11. Tcaciuc Eugen, Departamentul Medicină Internă, șef Disciplina de gastroenterologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 12. Rotaru Natalia, șef Catedră de radiologie și imagistică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 13. Robu Maria, Departamentul Medicină Internă, șef Disciplină de hematologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 14. Vudu Lorina, șef Catedră de endocrinologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 15. Cojocaru Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 16. Călărași Diana, doctor în științe medicale, asistent universitar, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de pneumologie și alergologie
 
Comisia Metodică de profil Chirurgie
 1. Guțu Evghenii, președinte, șef Catedră de chirurgie generală semiologie nr. 3, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Tănase Adrian, vicepreședinte, șef Catedră de urologie și nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Bernic Jana, secretar, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică
 4. Bour Alin, șef Catedră de chirurgie nr. 5, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 5. Caproș Nicolae, șef Catedră de ortopedie și traumatologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Cușnir Valeriu, șef Catedră de oftalmologie-optometrie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Hotineanu Adrian, șef Catedră de chirurgie nr. 2, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar
 8. Rojnoveanu Gheorghe, șef Catedră de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 9. Șandru Serghei, șef Catedră de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 10. Ungureanu Sergiu, șef Catedră de chirurgie nr. 4, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar
 11. Vetricean Sergiu, șef Catedră de otorinolaringologie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 12. Suman Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, Catedra de anatomie și anatomie clinică
 13. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, șef Laborator de hepatochirurgie
 
Comisia Metodică de profil Obstetrică și Ginecologie
 1. Cerneţchi Olga, președinte, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, șef Departament Obstetrică și ginecologie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Friptu Valentin, vicepreședinte, Departamentul Obstetrică și ginecologie, șef Disciplină de obstetrică, ginecologie și reproducere umană, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Iliadi-Tulbure Corina, secretar, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplină de obstetrică și ginecologie
 4. Dondiuc Iurie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 5. Rotari Marin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 6. Serbenco Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 7. Bologan Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie și reproducere umană
 8. Hodorogea Stelian, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană
 9. Petrov Victor, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 10. Sîrbu Zinaida, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 11. Surguci Mihail, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană
 12. Tabuica Uliana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică și ginecologie
 
Comisia Metodică de profil Neuroștiințe
 1. Stanislav Groppa, președinte, prorector pentru activitate de cercetare, șef Catedră de neurologie nr. 2, Academician al AȘM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Nacu Anatolie, vicepreședinte, șef Catedră de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 3. Zota Eremei, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 4. Gavriliuc Mihail, șef Catedră de neurologie nr. 1, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 5. Lacusta Victor, șef de Catedră de medicina alternativă şi complementară, Academician  AȘM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Pascal Oleg, șef Catedră de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 7. Zapuhlîh Grigore, șef Catedră de neurochirurgie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 8. Hadjiu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul de Pediatrie
 9. Bodiu Adrian, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 10. Manole Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 1
 11. Sangheli Marina, doctor în științe medicale,conferențiar universitar, Catedra de neurologie nr. 1
 12. Chiosa Vitalie, doctor în științe medicale, asistent universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 
Comisia Metodică de profil Pediatrie
 1. Revenco Ninel, președinte, șef Departament Pediatrie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Ludmila Bologa, vicepreședinte, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 3. Oxana Turcu, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 4. Țurea Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 5. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 6. Donos Ala, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 7. Hadjiu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 8. Ciuntu Angela, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Pediatrie
 9. Crivceanschi Larisa, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 10. Romanciuc Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 11. Martalog Petru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 
Comisia Metodică de profil Farmacie
 1. Valica Vladimir, președinte, șef Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar
 2. Brumărel Mihail, vicepreședinte, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
 3. Guranda Diana, secretar, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor
 4. Ciobanu Nicolae, decan, Facultatea de Farmacie, șef Catedră de tehnologie a medicamentelor, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 5. Goncear Veaceslav, șef Catedră de farmacologie și farmacie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Adauji Stela, șef Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 7. Calalb Tatiana, șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
 8. Vladimir Safta, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
 9. Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor
 10. Uncu Livia, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 11. Cojocaru-Toma Maria, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
 12. Scutari Corina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de farmacologie și farmacie clinică
 13. Melnic Silvia, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Catedra de chimie generală
 
Comisia Metodică de profil Stomatologie
 1. Chele Nicolae, președinte, șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 2. Fală Valeriu, vicepreședinte, șef Catedră de stomatologie terapeutică, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 3. Zănoagă Oleg, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
 4. Solomon Oleg, decan, Facultatea de Stomatologie, șef Catedră de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 5. Ciobanu Sergiu, șef Catedră de odontologie, paradontologie și patologie orală, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 6. Uncuța Diana, șef Catedră de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
 7. Railean Silvia, Șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție, „Ion Lupan”, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 8. Trifan Valentina,  Șef Catedră de ortodonție, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 9. Marcu Diana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală
 10. Mostovei Andrei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
 11. Sîrbu Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
 12. Stepco Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție „Ion Lupan”
 
Comisia Metodică de profil Educație medicală
 1. Ojovanu Vitalie, președinte, șef Catedră de filozofie și bioetică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
 2. Eșanu-Dumnazev Daniela, vicepreședinte, șef Catedra de limbi moderne, doctor în pedagogie, lector superior
 3. Trebeș Tatiana, secretar, asistent universitar,  Catedră de limba română și terminologie medicală
 4. Chiriac Argentina, șef Catedră de limba română și terminologie medicală, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
 5. Raisa Scutelnic, asistent universitar, Catedra de limbi moderne
 6. Corobceanu Doina, asistent universitar, Centrul de instruire preuniversitară
 7. Federiuc Victoria, asistent universitar, Catedra de filozofie și bioetică
 8. Ciubrei Silvia, Șef Departament Comunicare și Relații publice
 9. Karnaeva Liubovi, Director Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu”