Default Header Image

Comisii de asigurare a calității și evaluare curriculară

ordinul nr. 363-A din 26.10.2017

 
Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în MEDICINĂ

 Decizia Consiliului facultății de Medicină, proces verbal nr. 2 din 07.11.2017

Nume, prenume

Funcția, gradul științific

1. Suman Serghei

președinte, vicedecan Facultate de Medicină nr. 1, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

2. Şaptefrați Lilian

vicepreședinte, șef Catedră de histologie, citologie și embriologie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

3. Tcaciuc Eugen

vicepreședinte, șef Disciplina Gastroenterologie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

4. Ina Pogonea

secretar, vicedecan Facultate de Medicină nr. 1, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

5. Vișnevschi Anatol

șef Catedră de medicina de laborator, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

6. Belîi Adrian

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”

7. Lisnic Vitalie

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de neurologie nr. 1

8. Ambros Ala

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie şi biochimie clinică

9. Bălan Greta

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Microbiologie, virusologie şi imunologie

10. Capcelea Svetlana

doctor în științe, conferențiar universitar, Catedra de biologie molecular şi genetic umană

11. Corlăteanu Alexandru

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina Pneumologie şi alergologie

12. Foca Ecaterina

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de morfopatologie

13. Iacub Vladimir

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie generală semiologie nr. 3

14. Martalog Petru

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

15. Rotaru Victoria

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de  fiziopatologie şi fiziopatologie clinică

16. Russu Eugeniu

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina Reumatologie şi nefrologie

17. Tafuni Ovidiu

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de igiena generală

18. Comendant Ion

student anul III, grupa M1501

19. Dodul Cristina

studentă anul IV, grupa M1404

20. Noroc Iurie

student anul V, grupa M1324

21. Ivanov Mihaela

studentă anul VI, grupa M1231

 
Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în STOMATOLOGIE

Decizia Consiliului facultății de Stomatologie, proces verbal nr. 1 din 26.09.2017

 

1. Stepco Elena

președinte, vicedecan Facultate de Stomatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

2. Mostovei Andrei

vicepreședinte, vicedecan Facultate de Stomatologie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

3. Cheptănaru Olga

secretar, sistent universitar, Catedra de propedeutica stomatologică „Pavel Godoroja”

4. Spinei Iurie

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facilă pediatrică, pedodonție și ortodonție

5. Șevcenco Nina

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facilă pediatrică, pedodonție și ortodonție

6. Bodrug Valentina

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

7. Bajurea Nicolae

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de propedeutica stomatologică „Pavel Godoroja”

8. Chirița Daniela

asistent universitar, Catedra de e stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

9. Baziliuc Iurie

asistent universitar, Catedra de chirurgie nr. 5

10. Motelica Gabriela

asistent universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facilă și implantologie orală „Arsenie Guțan”

11. Danici Alexandru

asistent universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

12. Panuș Galina

studentă anul III, grupa S1504

13. Todica Iulia

studentă anul III, grupa S1507

14. Sîrbu Irina

studentă anul III, grupa S1410

 
Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în FARMACIE

Decizia Consiliului facultății de Farmacie, proces verbal  nr. 1 din 09.11.2017

 

1. Uncu Livia

președinte, vicedecan Facultate de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

2. Diug Eugen

vicepreședinte, șef Catedră de tehnologia medicamentelor, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar

3. Donici Elena

secretar, asistent universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică

4. Ciobanu Nicolae

Decanul facultății de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

5. Brumărel Mihail

șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

6. Valica Vladimir

șef Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar

7. Goncear Veaceslav

șef Catedră de farmacologie și farmacie clinică, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

8. Nistreanu Anatolie

doctor în științe farmaceutice, profesor universitar, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

9. Calalb Tatiana

șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică, doctor habilitat în științe biologie, profesor universitar

10. Cheptănaru Constantin

șef Catedră de chimie generală, doctor în științe chimice, conferențiar universitar

11. Adauji Stela

doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”

12. Scutari Corina

doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de farmacologie și farmacie clinică

13. Gratii Silvia

studentă anul III, grupa F1507

14. Bat Angelica

studentă anul IV, grupa F1404

15. Țurcanu Eugenia

studentă anul IV, grupa F1407