Default Header Image

Departamentul Didactic și Management Academic

Departamentul Didactic și Management Academic este o subdiviziune a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, misiunea căruia este asigurarea și eficientizarea procesului didactic, organizarea serviciilor educaționale calitative oferite beneficiarilor Universității cu implementarea unui management academic performant în baza standardelor de referință a calității, prin instruiri profesionale competitive în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar medical și farmaceutic.