Default Header Image

Calendar academic anul universitar 2017-2018

APROBAT
proces – verbal al ședinței Senatului
USMF „Nicolae Testemițanu”
nr. 5/1 din 30 august 2017

Calendar academic 2018 2019 RO.pdf

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE

 
MEDICINĂ 1 
 
MEDICINĂ 2
 
MEDICINĂ PREVENTIVĂ
 
STOMATOLOGIE
 
FARMACIE

 

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ (CICLUL I)

 
OPTOMETRIE
 
ASISȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

 

Olga Cernețchii,  Prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ

Silvia Stratulat, Șef Departament Didactic și Management Academic